Studio S1

Przestrzeń dla Kreatywności

Nasze Studio S1 to serce naszego kompleksu nagraniowego, zaprojektowane z myślą o komfortowej pracy całych zespołów muzycznych. Duża sala nagraniowa umożliwia wygodną pracę wieloosobowym grupom, oferując przestrzeń nie tylko do nagrywania, ale i do twórczej interakcji.

Rejestracja Ścieżek

Studio S1 jest wyposażone w zaawansowane technologie, umożliwiające jednoczesne rejestrowanie aż 32 ścieżek. Pozwala to na szczegółową pracę nad każdym elementem nagrania, od pojedynczych instrumentów po złożone aranżacje.